Er komen scheldwoorden voor in de Cursus Plat Haags. Scheldwoorden met ziektes erin woorden niet gebruikt in de Cursus Plat Haags.