Komen er ook scheldwoorden voor tijdens de cursus plat haags?

Er komen scheldwoorden voor in de Cursus Plat Haags. Scheldwoorden met ziektes erin woorden niet gebruikt in de Cursus Plat Haags.